Horseman č. 17 Nakladatelství HARMONY

Horseman č. 17

Autor: Nakladatelství HARMONY
200,00 Kč 20000
Titul
Horseman č. 17
Autor
Nakladatelství HARMONY
Z obsahu 17. čísla  HORSEMANSHIPstr. 08 - Václav Bořánek – Strašidlo horsemanshipu – klusstr. 14 - Martin Black – Vést, následovat nebo táhnoutZPĚT K ZÁKLADŮMstr. 16 - Bruno Jaksch – Dovnitř plecstr. 18 - Norbert Záliš – Fairness str. 20 - Norbert Záliš – Waldemar Seunigstr. 22 - Hela Mýval Sauerová – Alois Podhajskystr. 26 - Bill Dorrance – True Horsemanship Through Feel KOŇOVĚDAstr. 32 - Věrka Marková - Fotografování konístr. 36 - Adriána Szemánová – Veterinární rádcestr. 40 - Black & Peters – Strachstr. 42 - Václav Bořánek – Ach jo, zase ty ohrady... NA CESTĚstr. 48 - Kingovo sedlářstvístr. 54 - Kloboučníkstr. 58 - Zauzlovaný tramp Petr Hajzlstr.64 - Zprávy z KozinceZPÁTKY NA VENKOVstr. 70 - Větrná pláňstr. 78 - Nejmilejší domácí zvířestr. 84 - Zakládání rodového statkustr. 88 - Jak se dělá domov POZEMSKÉ RADOSTIstr. 96 - Mňamstr. 102 - Chlap na scestístr. 108 - Filmstr. 112 - Knihastr. 114 - Hudbastr. 118 - Foto 128 stran vyšlo 21. září 2015

Z obsahu 17. čísla 

HORSEMANSHIP
str. 08 - Václav Bořánek – Strašidlo horsemanshipu – klus
str. 14 - Martin Black – Vést, následovat nebo táhnout

ZPĚT K ZÁKLADŮM
str. 16 - Bruno Jaksch – Dovnitř plec
str. 18 - Norbert Záliš – Fairness
str. 20 - Norbert Záliš – Waldemar Seunig
str. 22 - Hela Mýval Sauerová – Alois Podhajsky
str. 26 - Bill Dorrance – True Horsemanship Through Feel

KOŇOVĚDA
str. 32 - Věrka Marková - Fotografování koní
str. 36 - Adriána Szemánová – Veterinární rádce
str. 40 - Black & Peters – Strach
str. 42 - Václav Bořánek – Ach jo, zase ty ohrady...

NA CESTĚ
str. 48 - Kingovo sedlářství
str. 54 - Kloboučník
str. 58 - Zauzlovaný tramp Petr Hajzl
str.64 - Zprávy z Kozince

ZPÁTKY NA VENKOV
str. 70 - Větrná pláň
str. 78 - Nejmilejší domácí zvíře
str. 84 - Zakládání rodového statku
str. 88 - Jak se dělá domov

POZEMSKÉ RADOSTI
str. 96 - Mňam
str. 102 - Chlap na scestí
str. 108 - Film
str. 112 - Kniha
str. 114 - Hudba
str. 118 - Foto

128 stran

vyšlo 21. září 2015

Z obsahu 17. čísla 

HORSEMANSHIP
str. 08 - Václav Bořánek – Strašidlo horsemanshipu – klus
str. 14 - Martin Black – Vést, následovat nebo táhnout

ZPĚT K ZÁKLADŮM
str. 16 - Bruno Jaksch – Dovnitř plec
str. 18 - Norbert Záliš – Fairness
str. 20 - Norbert Záliš – Waldemar Seunig
str. 22 - Hela Mýval Sauerová – Alois Podhajsky
str. 26 - Bill Dorrance – True Horsemanship Through Feel

KOŇOVĚDA
str. 32 - Věrka Marková - Fotografování koní
str. 36 - Adriána Szemánová – Veterinární rádce
str. 40 - Black & Peters – Strach
str. 42 - Václav Bořánek – Ach jo, zase ty ohrady...

NA CESTĚ
str. 48 - Kingovo sedlářství
str. 54 - Kloboučník
str. 58 - Zauzlovaný tramp Petr Hajzl
str.64 - Zprávy z Kozince

ZPÁTKY NA VENKOV
str. 70 - Větrná pláň
str. 78 - Nejmilejší domácí zvíře
str. 84 - Zakládání rodového statku
str. 88 - Jak se dělá domov

POZEMSKÉ RADOSTI
str. 96 - Mňam
str. 102 - Chlap na scestí
str. 108 - Film
str. 112 - Kniha
str. 114 - Hudba
str. 118 - Foto

128 stran

vyšlo 21. září 2015